Hagastaden, Stockholm

Norra Tornen

Arkitekt: OMA / Tengbom

Konstruktör: ARUP /SWECO

Beställare: Oscar Properties 

Uppdrag:

Underkonsult projektering system- och bygghandling samt säljmaterial, BIM-ansvarig

Flerbostadshus
Innovationen ca 23 800 kvm BTA 
Helix ca 20 500 kva BTA 
Totalt 319 lägenheter

Färdigställd 2018/2020

Bilder: Dali West