Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

kv Hornslandet

Arkitekt: Tengbom

Byggherre: Stockholmshem

Uppdrag:
Underkonsult projektering Bygghandling och BIM-ansvarig

Ansvarig arkitekt under produktionsuppföljningen

Flerbostadshus
Ca 23 500 kva BTA
152 lägenheter

Färdigställd 2017

Bilder: Dali West